Thanh Minh

Tôi là Thanh Minh, hiện là CEO/Founder Phát Đại Lộc, với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất và phân bón.