Điều kiện giao dịch chung

UI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN B OFNG CHỨNG NHẬN DỊCH VỤ.
Chấp nhận các điều khoản
zarovip.com (“Trang web”) cung cấp các bài viết, hình ảnh và dịch vụ lưu trữ video / blog cho bạn (“Dịch vụ”), tuân theo Điều khoản Dịch vụ (“TOS”) sau, có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành việc chấp nhận các ĐKDV này và tạo ra một thỏa thuận pháp lý ràng buộc, vì vậy hãy đọc chúng một cách cẩn thận. Xin lưu ý, bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới được sử dụng Dịch vụ này. Bất kỳ tham chiếu nào đối với chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi hoặc những từ tương tự sẽ tham khảo trang web này và các chi nhánh của nó.
Đăng ký
Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký và vào tất cả các thời điểm khác sẽ là sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn đảm bảo thông tin này sẽ được cập nhật mọi lúc. Điều này đặc biệt áp dụng cho địa chỉ email của bạn vì chúng tôi sẽ chuyển mọi thông tin liên lạc đến bạn về tài khoản của bạn đến địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi theo Chính sách bảo mật của chúng tôi (như được xác định bên dưới).
Chính sách bảo mật và giáo dục người tiêu dùng
Để sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thông báo bảo mật của trang web. Vui lòng xem lại Thông báo bảo mật (có thể được truy cập tại trang web) thường xuyên vì nó có thể được cập nhật theo thời gian.
Bản quyền
Trừ khi được chỉ định khác, tất cả các tài liệu nội dung của trang web, bao gồm, không giới hạn, biểu tượng Trang web và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, các tệp không nội dung khác và việc lựa chọn và sắp xếp chúng là tài sản độc quyền và có bản quyền của Trang web. Bạn có thể sao chép và in điện tử vào các phần bản sao của Trang web này với mục đích duy nhất là sử dụng các tài liệu mà nó chứa để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào khác trong trang web này bắt nguồn từ chúng tôi – bao gồm mọi mục đích sử dụng thương mại, tái tạo cho các mục đích khác ngoài mô tả ở trên, sửa đổi, phân phối, tái bản, hiển thị hoặc hiệu suất – mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi bị nghiêm cấm.
Nhãn hiệu
Tên và biểu trưng của Trang web là nhãn hiệu của chúng tôi và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại của Trang web và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
Sử dụng nội dung được gửi bởi bạn / người dùng / tác giả
Bằng cách tải lên, đăng, gửi hoặc gửi ảnh, hình ảnh, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào khác, bao gồm, không giới hạn, đồ họa, video, dữ liệu, văn bản, tệp, liên kết, phần mềm, âm nhạc, âm thanh (“CONTENT”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, không tải lên, đăng, gửi hoặc gửi bất kỳ nội dung nào tới trang web này.
Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ đều không bảo mật và chúng tôi sẽ có giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu, không độc quyền để sử dụng bất kỳ Nội dung nào có liên quan đến Dịch vụ và kinh doanh (và bất kỳ người kế nhiệm nào), bao gồm nhưng không giới hạn việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ (và các tác phẩm phái sinh) trong bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Bạn cũng cấp cho mỗi Người dùng một giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung của bạn thông qua Trang web và sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung đó như được cho phép thông qua chức năng của Trang web và theo các Điều khoản này Dịch vụ. Việc đệ trình bất kỳ tài liệu nào cho chúng tôi không thể hủy bỏ bất kỳ và tất cả “quyền đạo đức” trong các tài liệu đó, bao gồm các quyền của cha con và tính toàn vẹn. Giấy phép nói trên do bạn chấm dứt khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung khỏi Trang web.
Hành vi của người dùng / thành viên
Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung được đăng bởi Người dùng / Tác giả, cho dù được đăng công khai hay truyền đi tư nhân, là trách nhiệm duy nhất của Người dùng mà Nội dung đó bắt nguồn. Điều này có nghĩa là bạn – Tác giả và không phải chúng tôi – Trang web, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn / người dùng / tác giả tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không kiểm soát Nội dung được đăng thông qua Dịch vụ và do đó, không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó.
Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng , gửi qua email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.
Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:
tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, về mặt dân tộc hoặc theo cách khác;
làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, một quan chức Trang web, người dẫn đầu diễn đàn, hướng dẫn hoặc chủ nhà, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
giả mạo tiêu đề hoặc xử lý các định danh để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền qua Dịch vụ;
tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (như thông tin bên trong, thông tin độc quyền và bí mật đã học hoặc tiết lộ như là một phần của mối quan hệ công việc hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);
tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ quyền sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm quyền công khai, quyền riêng tư hoặc quyền khác của bất kỳ bên nào mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền đó. Điều này bao gồm nhóm hoặc cá nhân chân dung của những người chụp ảnh chuyên nghiệp. Hình ảnh của người chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép của cá nhân có hình ảnh được mô tả (hoặc cho trẻ vị thành niên, sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ). Điều này bao gồm những người nổi tiếng và vận động viên chuyên nghiệp, cũng như công dân bình thường;
tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác,” “thư rác”, “chuỗi ký tự”, “sơ đồ kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác;
tải lên, đăng tải, gửi email, liên kết, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc thiết bị phần cứng hoặc viễn thông nào;
can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
cố ý hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ban hành, mọi quy tắc của bất kỳ giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc chứng khoán nào khác, bao gồm, không giới hạn, New York Sở giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;
“Cuống” hoặc quấy rối người khác;
thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những Người dùng khác;
liên kết hoặc tham chiếu đến Nội dung không được phép theo các ĐKDV này;
nếu không, hãy sử dụng dịch vụ theo cách mà chúng tôi cho là không phù hợp.
Xóa nội dung có thể
Chúng tôi giữ quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, theo dõi và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc Nội dung nào mà nó cho là có hại cho Người dùng, chúng tôi hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Điều này bao gồm quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để xóa bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào mà bạn cho là không phù hợp hoặc chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:
hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, văn bản hoặc tài liệu khác được gửi bởi Người dùng được bảo vệ bởi nhãn hiệu, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu khác mà không được sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu các quyền đó;
một phần hoặc toàn bộ hình ảnh khỏa thân của bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi, bất kỳ giới tính nào, kể cả hình ảnh hoặc từ khêu gợi tình dục;
lời nói tục tĩu hoặc xúc phạm bao gồm nhưng không giới hạn các biểu hiện của phân biệt chủng tộc, cố chấp hoặc hận thù, hoặc lạm dụng, vu khống hoặc xúc phạm;
bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào như biểu hiện lạm dụng, ngôn ngữ xúc phạm và hình ảnh, khiêu dâm hoặc khiêu dâm, bao gồm, nhưng không giới hạn, lạm dụng trẻ em, khiêu dâm trẻ em, mô tả trẻ vị thành niên tham gia hành vi tình dục hoặc tình huống khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể cung cấp tăng lên bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.
Liên kết đến trang web của chúng tôi
Bạn được cấp quyền giới hạn, không độc quyền để tạo siêu liên kết đến Trang web này với điều kiện liên kết đó không mô tả chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào của nó theo cách sai, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc nói xấu. Quyền hạn chế này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Bạn không được sử dụng, khung hoặc sử dụng kỹ thuật khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng hoặc thông tin độc quyền nào khác, bao gồm hình ảnh được tìm thấy tại Trang web, nội dung của bất kỳ văn bản hoặc bố cục / thiết kế nào của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào trên trang mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
Hơn nữa, bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ văn bản ẩn nào khác “sử dụng tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Ngoại trừ như đã nêu ở trên, bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào bằng ngụ ý, estoppel hoặc bằng cách khác trong hoặc dưới bất kỳ quyền sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố hoặc đại diện liên quan đến, và không chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, tính chất hoặc độ tin cậy của các trang web liên kết đến trang web này.
Liên kết của bên thứ ba
Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web và nội dung của bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”) như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi không giám sát, cũng như không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Chúng tôi không xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và có thể không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo bất kỳ loại nội dung nào liên quan đến Nội dung của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó và không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào.
Khi rời khỏi trang web, bạn nên lưu ý rằng TOS không còn chi phối, và do đó, bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm cả thực hành thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của trang web cụ thể đó. Người dùng sử dụng các liên kết này và Nội dung của bên thứ ba trong đó có nguy cơ riêng.
Khiếu nại vi phạm bản quyền; Đại lý được chỉ định
Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát hoặc bất kỳ liên kết nào trên Trang web đều hướng người dùng đến trang web khác chứa tài liệu vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, bạn có thể gửi thông báo vi phạm như vậy với Đại lý được chỉ định của chúng tôi. Vui lòng xem Thông báo và thủ tục để thông báo cho đại lý được chỉ định về khiếu nại vi phạm bản quyền.
Thông báo và thủ tục thông báo cho đại lý được chỉ định về khiếu nại vi phạm bản quyền.
Căn cứ vào Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”), 17 USC 512 (c) (3), thông tin sau đây phải được cung cấp cho Đại lý được chỉ định của chúng tôi,
Đại lý bản quyền
Quản trị viên web / Quản trị viên
dmca@zarovip.com
cho thông báo:
Chữ ký vật lý hoặc điện tử của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
Việc xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bao gồm bởi một thông báo duy nhất, một danh sách đại diện các tác phẩm đó tại trang web đó.
Xác định tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là chủ thể của hoạt động vi phạm và bị xóa hoặc truy cập bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ định vị tài liệu.
Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử có thể liên lạc với bên khiếu nại.
Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
Nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu nói trên trong thông báo của bạn, thông báo của bạn có thể không hợp lệ.
Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản và / hoặc tư cách thành viên của Người dùng là những người vi phạm nhiều lần hoặc bị liên tục bị buộc tội vi phạm, trong các trường hợp thích hợp.
Chấm dứt
Trong trường hợp bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web, bạn có thể chấm dứt việc đăng ký đó bằng cách thông báo cho Trang web bằng cách gửi e-mail đến info@zarovip.com. Sau khi nhận được thông báo chấm dứt của bạn, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của bạn.
Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào trong trường hợp Người dùng hoặc bất kỳ ai truy cập vào Dịch vụ vi phạm TOS bằng tên người dùng đã đăng ký của người dùng đó. Chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cũng có thể chấm dứt TOS này bất kỳ lúc nào mà không có nguyên nhân và có thể tạm ngưng quyền truy cập vào Dịch vụ có hoặc không có thông báo cho bất kỳ Người dùng nào.
Sự bồi thường
Người dùng đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi, cha mẹ, bạn bè, chi nhánh, nhân viên và nhân viên của chúng tôi, vô hại từ bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba thực hiện nào hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web của người dùng, vi phạm TOS này của Người dùng hoặc vi phạm bởi Người dùng hoặc bất kỳ người dùng nào khác của tài khoản Người dùng, của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
Từ chối bảo hành
Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:
Việc sử dụng dịch vụ của bạn là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như là” và “có sẵn”. Chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện liên quan đến bất kỳ tài liệu nào được đăng trên trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được tham chiếu hoặc liên kết đến trang web này và / hoặc từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng, tập thể dục cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.
Chúng tôi không bảo đảm rằng
Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn,
Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có phần mềm độc hại hoặc không có lỗi,
Các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy,
Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác được bạn mua hoặc thu thập thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng được kỳ vọng của bạn và
bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa.
bất kỳ tài liệu nào được tải xuống, truy cập, xem hoặc nhận được thông qua việc sử dụng dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hỏng hóc đối với hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu do tải xuống vật chất.
chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin trong bất kỳ tài liệu nào được đăng trên trang web này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác được tham chiếu hoặc liên kết với trang web này, theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm nào được sử dụng.
không có lời khuyên hoặc thông tin, dù là bằng miệng hoặc bằng văn bản, do bạn từ chúng tôi hoặc trang web hoặc thông qua hoặc từ dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong các khoản.
chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ và tất cả nội dung trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của chúng tôi.
Trách nhiệm hữu hạn
bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc gương mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này), kết quả từ:
việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ;
chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc thu được hoặc thông báo nhận được hoặc các giao dịch được nhập vào hoặc từ dịch vụ;
truy cập trái phép hoặc thay đổi truyền hoặc dữ liệu của bạn;
tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào về dịch vụ; hoặc là
bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.
Loại trừ và hạn chế
Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn.
Để ý
Thông báo cho bạn có thể được thực hiện qua email hoặc thư thông thường. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi đối với TOS hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết đến thông báo cho bạn nói chung trên Dịch vụ.
Thông tin chung
TOS cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ liên kết của chúng tôi, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. TOS và mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Vùng Rhône-Alpes mà không quan tâm đến xung đột của nó về các điều khoản của pháp luật. Bạn đồng ý đệ trình lên thẩm quyền cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong thành phố Lyon, Rhône-Alpes. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của TOS sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TOS được tòa án thẩm quyền có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên nỗ lực để có hiệu lực cho ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản, và các điều khoản khác của ĐKDV vẫn còn hiệu lực đầy đủ. Bạn đồng ý rằng bất kể bất kỳ đạo luật hay luật nào ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc mãi mãi bị cấm. Tiêu đề mục trong TOS chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Tiêu đề mục trong TOS chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Tiêu đề mục trong TOS chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.
Vi phạm và nhận xét
Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào về TOS đối với abuse@zarovip.com, có tiêu đề: Lạm dụng / Vi phạm; hoặc đưa ra bất kỳ nhận xét nào về info@zarovip.com.